P.T.P. Trpimir d.o.o.
Građevinski materijal i stanogradnja